010Toegankelijk werkt structureel en intensief samen met het cluster Stadsontwikkeling en andere betrokken partijen aan de inrichting van een toegankelijke buitenruimte. Als initiatiefnemer heeft de gemeente ons gevraagd om de Plusroute Overschie te verkennen en waar nodig aanbevelingen te doen, met name op het gebied van de fysieke toegankelijkheid. Inmiddels is deze dementie vriendelijke route in Overschie op 18 oktober 2019 officieel geopend.

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een prettig begaanbare route is, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van een scootmobiel, rolstoel of kinderwagen, is de route extra toegankelijk gemaakt. Zo staan er bijvoorbeeld goede op- en afritten  en banken langs de route. Bovendien stellen organisaties en  en ondernemers  hun toilet beschikbaar en zijn voorzieningen goed toegankelijk. Lees hier meer over de Plusroute en bekijk een overzichtelijk kaartje in de Folder Kleurrijk door Overschie.