Ontstaan van 010Toegankelijk

De wortels van 010Toegankelijk gaan terug naar de motie Ellenkamp die in 1997 al door de gemeenteraad is aangenomen. De gemeenteraad gaf daarmee opdracht om de toegankelijkheid in Rotterdam zoveel mogelijk te verbeteren.

Uitvoering

Moties moeten worden uitgevoerd en in 2007 vroeg de gemeenteraad dan ook om een Woonadviescommissie (WAC) in te stellen. De WAC kreeg als taak om bouwplannen voor woningen te beoordelen op toegankelijkheid en aanpasbaarheid en daarover te adviseren. De adviezen gingen naar de gemeente, architect, projectontwikkelaar en uitvoerder.

Uitbreiding

In 2009 zijn de werkzaamheden van de Woonadviescommissie uitgebreid naar de buitenruimte en openbare gebouwen. Een logische stap, want als iemand een toegankelijke woning heeft maar de deur niet uit kan omdat de straat niet toegankelijk is, dan wordt men alsnog belemmerd in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Iedereen moet naar een gemeentehuis, bibliotheek, buurthuis, sporthal of naar het werk kunnen.

010Toegankelijk

In 2015 is de naam ‘Woonadviescommissie’ gewijzigd in ‘010Toegankelijk’. Deze naam dekt de brede inzet op het verbeteren van de toegankelijkheid in Rotterdam beter.

Doel

Doel van de adviezen van 010Toegankelijk is niet alleen om bouwers te vragen hun project zoveel mogelijk aanpasbaar te ontwerpen en bouwen. Doel is ook iedereen in de bouw, van architect tot ontwikkelaar, van opdrachtgever tot uitvoerder en ook de gemeente bewust te maken van toegankelijkheid.

Aanpasbaar bouwen

Ontwerpt en bouwt u een woning of gebouw aanpasbaar, dan kan die woning of dat gebouw altijd gebruikt worden. Ook als iemand door ziekte of een ongeluk een beperking krijgt. Of als mensen ouder worden en wat steun kunnen gebruiken hier en daar.
Dat geldt zowel voor woningen (langer thuis blijven wonen) als voor openbare gebouwen (zelfstandig uw paspoort kunnen ophalen e.d.) als voor de buitenruimte (zelfstandig over straat kunnen).

Bekijk het laatste toegankelijke nieuws
Bekijk de adviezen die wij geven

REGEREN IS VOORUITZIEN, TOEGANKELIJKHEID IS DE TOEKOMST