Buitenruimte

De gemeente Rotterdam heeft o.m. als taak om vanuit de Wmo [Wet maatschappelijke ondersteuning] de toegankelijkheid van de buitenruimte voor mensen met een beperking te optimaliseren. Uitgangspunt hierbij is dat voorzieningen als voetpaden, trappen, parken, oversteekplaatsen en parkeerplaatsen veilig, praktisch en duurzaam gebruikt kunnen worden.

010Toegankelijk werkt structureel en intensief samen met de dienst Stadsontwikkeling en andere betrokken partijen waar het gaat om het beoordelen van [her]inrichtingsplannen voor een toegankelijk buitenruimte.

Hiernaast staan een aantal aandachtspunten die de toegankelijkheid van de buitenruimte aanzienlijk kunnen verbeteren. Klik op een onderwerp voor meer informatie…

Advies 010Toegankelijk

Voor [her]inrichtingsplannen van de buitenruimte kan 010Toegankelijk een specifiek en kosteloos advies geven over toegankelijkheid. Dit kan ook voor woningen en openbare gebouwen. Neem hiervoor contact op met 010Toegankelijk.

toegankelijk maken van woningen
Belangrijkste punten voor een toegankelijke woning
toegankelijk maken van openbare gebouwen
Toegankelijk maken van openbare gebouwen
toegankelijk nieuws
Nieuws over toegankelijkheid

TOEGANKELIJKE STRATEN? NATUURLIJK! VOOR IEDEREEN!