010Toegankelijk

werkt aan een toegankelijk Rotterdam. Een stad waar iedereen welkom is, om er te wonen, te werken, te sporten of op een andere manier van z’n vrije tijd te genieten.

Kortom, om te genieten van Rotterdam!

010Toegankelijk wil graag dat wat ontworpen en gebouwd wordt, direct voor iedereen ontworpen en gebouwd wordt.  Makkelijker kan bijna niet.
Daarom adviseren wij over de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van woningen, openbare gebouwen en buitenruimte.

Redelijkheid

We werken steeds vanuit redelijkheid (niet alles is mogelijk of haalbaar). Maar we streven wel zoveel mogelijk naar die 100% toegankelijkheid.
Daarvoor toetsen we de plannen o.a. op de Rotterdamse richtlijnen voor de buitenruimte en de Standaard Wegenbouw Details. Onder het menu Toegankelijk maken vindt u meer informatie.

Veiligheid: toegankelijk en uitgankelijk

010Toegankelijk kijkt niet alleen of u veilig binnen kunt komen, maar ook of u in noodgevallen veilig naar buiten kunt (uitgankelijkheid). Vluchtroutes moeten voor iedereen bruikbaar zijn.

Vragen? Meedoen?

Wilt u meer weten? Wilt u advies? Wilt u ook meedoen met 010Toegankelijk? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Toegankelijk maken van woningen
Toegankelijk maken van openbare gebouwen
Belangrijkste punten voor toegankelijke buitenruimte

TOEGANKELIJKHEID IS DE BASIS VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING