Naar aanleiding van de ratificatie in 2016 van het “VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap” heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met Rotterdammers en verschillende organisaties -waaronder 010Toegankelijk- een Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) gemaakt. Hierin is te zien wat er in de stad al is gedaan en nog wordt gedaan om de stad toegankelijker te maken.

U kunt op de website van de BredeRaad010 de LAT nalezen.