Samenwerking

Het realiseren van een toegankelijke stad vergt meer dan alleen het werk dat 010Toegankelijk doet! Daarom werken wij samen met o.a:

Brede Raad 010

Brede Raad 010 adviseert het college van Burgemeester en wethouders op het gebied van het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet) en houdt zich onder meer bezig met het VN-verdrag.

BuitenBeter-app

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld dit bij gemeente Rotterdam. Met de BuitenBeter-app maakt u in vier eenvoudige stappen een melding over de buitenruimte. Meldingen kunnen ook gedaan worden via 14 010 of de site van de gemeente Rotterdam.

Gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling, werkgroep buitenruimte)

Samen met ambtenaren van cluster Stadontwikkeling van de gemeente Rotterdam vormt 010Toegankelijk de werkgroep buitenruimte. Deze werkgroep komt ongeveer 4x per jaar bij elkaar. Het hoofdthema op de agenda is de toegankelijkheid van de buitenruimte.

Ongehinderd

Ongehinderd heeft een website en een app waarop per (aangesloten) gemeente te vinden is welke gebouwen toegankelijk zijn. In Rotterdam gaat Ongehinderd ook starten door een aantal locaties te schouwen en door de resultaten te plaatsen op de website en de app.

Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)

De VGR schouwt locaties op toegankelijkheid. En wordt door 010Toegankelijk gevraagd mee te werken aan projecten vanwege haar specifieke ervaringsdeskundige kennis over b.v. mensen met een visuele beperking.

Bekijk het laatste toegankelijke nieuws
Bekijk de adviezen die wij geven

REGEREN IS VOORUITZIEN, TOEGANKELIJKHEID IS DE TOEKOMST