Toegankelijk maken

Hoe beoordeelt 010Toegankelijk

Wij gaan uit van de redelijkheid: je kunt nu eenmaal niet elke woning, elk gebouw of elke straat 100% toegankelijk maken. Zeker bij oudere of kleinere woningen of openbare gebouwen kan het lastig zijn.  Straten zijn aan meer gebonden dan alleen een breed trottoir: het verkeer moet er ook doorheen en je moet er kunnen parkeren.
We streven er naar om zoveel mogelijk die 100% te halen. We zitten niet letterlijk op elke centimeter, maar kijken vooral hoe we het toegankelijk en bruikbaar kunnen maken voor iedereen.

Waaraan toetst 010Toegankelijk

Wij hebben richtlijnen opgesteld, Rotterdamse richtlijnen waarin we vanuit de redelijkheid kijken en toetsen.

Aandachtspunten woning

Bij een woning letten we erop dat je zonder problemen binnen kan komen en normaal gebruik kunt maken van alle ruimtes (inclusief keuken, badkamer en toilet), maar ook van tuin, balkon en galerij.

Aandachtspunten openbare gebouwen

Bij een openbaar gebouw kijken we o.a. naar de entree, de receptiebalie, het toilet en de lift. Ook wordt er gekeken of je in een gebouw zou kunnen werken en of je, bij een noodsituatie, het gebouw veilig kunt verlaten.

Aandachtspunten buitenruimte

Bij de buitenruimte kijken we of je zelfstandig over straat kunt, niet gehinderd door obstakels en of trappen en hellingen voor iedereen goed begaanbaar zijn. Daarbij besteden we extra aandacht aan het veilig kunnen oversteken.

Lees meer over toegankelijkheid van woningen
Toegankelijk maken van woningen
Lees meer over toegankelijk maken van openbare gebouwen
Toegankelijk maken van openbare gebouwen
Lees meer over het toegankelijk maken van buitenruimte
Belangrijkste punten voor toegankelijke buitenruimte

TOEGANKELIJK ONTWERPEN EN BOUWEN IS DUURZAAM!