Al in 2014 is 010Toegankelijk  uitgenodigd bij architectenbureau MVRDV voor een oriënterend gesprek over het nieuwe depot van Boijmans van Beuningen. De vraag was toen hoe het gebouw zo toegankelijk mogelijk kan worden gemaakt voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

Later, in mei 2016, is 010Toegankelijk opnieuw uitgenodigd voor een nieuwe bespreking. We zijn toen aan de hand van het ontwerp door het gebouw “gelopen”, waarbij we zagen dat waar mogelijk onze suggesties en adviezen zijn meegenomen in het definitieve ontwerp.

Inmiddels is de bouw van het Depot Boijmans Van Beuningen gestart.

Bekijk HIER meer over Depot Boijmans van Beuningen

Stand van zaken september 2020: Zilveren Opening Depot 25, 26 en 27 september
Hoewel het Depot pas officieel in het najaar van 2021 in gebruik wordt genomen konden 7000 mensen, verdeeld over 3 dagen en met een afstand van 1,5 alvast een kijkje nemen.

depot boijmans van beunigen buitenkant ontwerp
depot boijmans van beunigen binnenkant