Er dient tenminste één gehandicaptenparkeerplaats aanwezig te zijn [op elke 200 parkeerplaatsen] binnen 50 m van de hoofdingang van een openbaar gebouw. Indien aan één of meerdere zijden een trottoirband aanwezig is dan moet er binnen 5 m een oprit zijn. De parkeerplaats wordt voorzien van het verkeersbord E6 [algemene gehandicaptenparkeerplaats] en een kruismarkering op de bestrating.

algemene gehandicapten parkeerplaats met oprit voor een rolstoel
afmetingen gehandicaptenparkeerplaats 350 bij 600 cm

TOEGANKELIJK PARKEREN: DAAR KAN DE HELE FAMILIE NAAR TOE