Objecten zoals lantarenpalen, vuilcontainers, fietsenrekken en winkeluitstallingen in een looproute moeten vermeden worden. Noodzakelijke objecten in een looproute moeten worden voorzien van een waarschuwingsmarkering en bij voorkeur een contrasterende kleurmarkering op een hoogte tussen 140 en 160 cm. Losliggende stoeptegels en straatverzakkingen vormen een groot struikelrisico en dienen zo spoedig mogelijk gerepareerd te worden.

Bij geconstateerde problemen in de buitenruimte kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of de Buiten Beter-app op de mobiele telefoon.

Losliggende stoeptegels zijn een obstakel
trambaan niet toegankelijk obstakel in looproute

ALS DE STRAAT TOEGANKELIJK IS KAN IK VAKER ALLEEN NAAR BUITEN