Aanvullend op de Standaard Wegenbouw Details gelden de volgende richtlijnen. De afrit dient een vrije breedte van minimaal 100 cm te hebben en op drukke trajecten 200 cm. De oversteek ligt loodrecht tussen de trottoirbanden en is zo kort mogelijk. De waarschuwingsmarkering [noppentegels] moet loodrecht op de oversteekrichting geplaatst zijn. De bedieningsknop voetgangerslicht is toegankelijk op 90 – 120 cm hoogte en bij voorkeur in een signaalkleur uitgevoerd en voorzien van een rateltikker.

oversteekplaats met geleidelijn en waarschuwingsmarkering
bedieningsknop voetgangerslicht

MET GOEDE OP- EN AFRITTEN KAN IK ZELF NAAR DE WINKELS