De Europese commissie gaat eind 2023 een voorstel indienen voor een Europese Gehandicaptenkaart (European Disability Card). Die wordt dan in alle EU-lidstaten geldig, dus hoef je niet meer per land iets te regelen.

 

Raadpleging via vragenlijst

Voorafgaand aan het indienen van het voorstel is er een raadpleging in alle EU-lidstaten. Door het invullen van deze vragenlijst kunnen inwoners van de EU hun mening geven over zo’n Europese kaart, en vooral wat ze ervan verwachten. De input die zo opgehaald wordt, wordt meegenomen bij het opstellen van het voorstel.

De vragenlijst is vooral interessant voor mensen die zelf met een beperking (in hun omgeving) te maken hebben, en die ervaring hebben met obstakels bij reizen binnen de EU.

 

Invullen kan tot 5 mei 2023

Wil je ook je zegje doen? Kijk dan hier voor meer informatie over de raadpleging.

Of klik rechtstreeks door naar de (toegankelijke) vragenlijst.