Iedereen mag stemmen voor de meest toegankelijke gemeente van Nederland! De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert de verkiezing. Er zijn twaalf gemeenten genomineerd. Op de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl vind je alle informatie. Je kunt nog stemmen tot en met 29 augustus a.s.