Ook in 2018 willen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. De Week van de Toegankelijkheid is in 2018 van 1 t/m 6 oktober. Het motto van de Week is dit jaar ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’

Ieder(in) vraagt tijdens de Week van de Toegankelijkheid aandacht voor toegankelijk recreëren. Dat is heel breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van horeca, musea, pretparken, sportparken, monumenten, natuurgebieden, theaters en evenementen. Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al door veel organisaties en bedrijven worden ondernomen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Het thema toegankelijk recreëren past ook goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat dat de samenleving – dat zijn mensen mét en zonder beperkingen – er voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen.

In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het laten zien hoe mensen zonder belemmeringen hun vrije tijd zelf kunnen invullen. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. Zodat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen die voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn
  • de maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zich overal welkom voelen
  • informatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen

De Week van de Toegankelijkheid is een project van de organisatie Ieder(in), landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Voor meer informatie klik hier

logo week van de toegankelijkheid
logo iederin