Bij calamiteiten zoals brand moet iedereen, zo veel mogelijk zelfstandig, een gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Het Bouwbesluit 2012 en NEN 2535 [NEderlandse Norm] voorzien in basisregelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties, compartimentering van een gebouw en vluchtroutes.

Daarbij dient het brandalarm voor iedereen, dus ook voor mensen met een visuele of auditieve beperking, waarneembaar zijn. Een vluchtroute dient duidelijk vindbaar en obstakelvrij te zijn. Ook kunnen er specifieke hulpmiddelen worden ingezet zoals een lichte opklapbare rolstoel [evacu-chair] die geschikt is voor het afdalen via een vluchttrap.

aanduiding nooduitgang
evacu chair via de trap

EEN TOEGANKELIJK GEBOUW NODIGT IEDEREEN UIT OM BINNEN TE KOMEN