Nieuwe app voor navigatie in gebouwen

Op 3 oktober 2023, in de Week van de Toegankelijkheid, wordt een nieuwe app gelanceerd die mensen met een visuele beperking gaat helpen om hun weg te vinden in gebouwen. Een mooie ontwikkeling! De lancering vindt plaats in NEMO Science >>

Speciale Juryprijs voor Boijmans van Beuningen

Depot Boijmans Van Beuningen (DBVB) heeft een Speciale Juryprijs gewonnen tijdens het European Museum of the Year Awards-gala in Barcelona. ’s Werelds enige publiek toegankelijke collectiegebouw werd geroemd om de wijze waarop het kunst, publiek én de dagelijkse praktijk van >>

Entree

De entree moet vanaf de straat goed vindbaar zijn. Hoogteverschillen zoals drempels dienen niet groter te zijn dan 2 cm, en de vrije doorgang van deuren is minstens 85 x 230 cm. Bedieningselementen zoals deurbel, brievenbus en intercom dienen minimaal >>

Receptiebalie

Vanaf de entree moet er een logische en min of meer directe route naar de receptiebalie zijn, o.a. door gebruik te maken van bewegwijzering en een geleidelijn. Voor een goed oogcontact tussen personeel en bezoeker is het belangrijk dat >>

Openbaar toilet

In een openbaar gebouw dient tenminste één integraal toegankelijk toilet beschikbaar te zijn. Hoewel de inrichting per toilet kan verschillen, moet rekening worden gehouden met een vloeroppervlak van minimaal 165 x 220 cm en een vrije draaicirkel van 150 cm. >>

Lift

Hoewel afmetingen kunnen verschillen door de aard en intensiviteit van het gebruik moet een kooilift een minimaal vloeroppervlak van 110 x 220 cm hebben voor het transport van een brancard. Bedieningsknoppen zitten minimaal 90 cm en maximaal 120 cm >>

Bewegwijzering

Bewegwijzering dient leesbaar en begrijpelijk te zijn, zowel van veraf als dichtbij. Van belang is hierbij de hanghoogte van het informatiebord, het lettertype en de grootte daarvan, het kleurcontrast met de achtergrond en de aan- of verlichting Het gebruik >>

Uitgankelijkheid en evacuatie bij nood

Bij calamiteiten zoals brand moet iedereen, zo veel mogelijk zelfstandig, een gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Het Bouwbesluit 2012 en NEN 2535 [NEderlandse Norm] voorzien in basisregelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties, compartimentering van een gebouw en vluchtroutes. Daarbij dient het brandalarm >>