Rotterdamse Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) 

Naar aanleiding van de ratificatie in 2016 van het "VN-verdrag ... lees verder