Toilet

Een bezoekbaar toilet heeft een minimale afmeting van 90x120 cm, met een naar buiten opendraaiende deur in de lange wand en de kant met het slot naast de toiletpot. De [achter]wanden dienen constructief geschikt te zijn om beugels e.d. aan te >>

Openbaar toilet

In een openbaar gebouw dient tenminste één integraal toegankelijk toilet beschikbaar te zijn. Hoewel de inrichting per toilet kan verschillen, moet rekening worden gehouden met een vloeroppervlak van minimaal 165 x 220 cm en een vrije draaicirkel van 150 cm. >>