Rotterdamse Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) 

Naar aanleiding van de ratificatie in 2016 van het "VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap" heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met Rotterdammers en verschillende organisaties -waaronder 010Toegankelijk- een Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) gemaakt. Hierin is te zien >>