Week van de toegankelijkheid – 4 t/m 8 oktober 2021

Al sinds het jaar 2000 organiseert Ieder(in) de eerste week van oktober jaarlijks de Week van de Toegankelijkheid. Op maandag 4 oktober a.s. om 12.05 uur is de officiële opening van de Week van de Toegankelijkheid 2021 te volgen via een >>

Rotterdamse Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) 

Naar aanleiding van de ratificatie in 2016 van het "VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap" heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met Rotterdammers en verschillende organisaties -waaronder 010Toegankelijk- een Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) gemaakt. Hierin is te zien >>

Houd de lijn vrij!

In een nieuwe campagne wordt aandacht gevraagd voor het vrijhouden van de geleidelijn voor blinden en slechtzienden Lees meer op de website van Houd de lijn vrij

Chabot museum Rotterdam in de prijzen

Het Chabot Museum wint € 20.000,- om kunst toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden. Met het prijzengeld kan het Chabot Museum de Eye Can(t) See Art toolkit verder ontwikkelen. Eye Can(t) See Art is het afstudeerproject van Josephine de Vries, die >>

Virtuele stadswandeling in gebarentaal

Vanaf dinsdag 6 oktober 2020 kan je samen met 2 dove dames een virtuele stadswandeling maken door Rotterdam. Ze vertellen over de stad in gebarentaal en geven vervolgens nog een korte cursus in die taal. Kijk op de pagina van >>

Depot Boymans van Beuningen – vervolg

Zilveren Opening Depot 25, 26 en 27 september Hoewel het Depot pas officieel in het najaar van 2021 in gebruik wordt genomen konden 7000 mensen, verdeeld over drie dagen en met een afstand van 1,5 meter alvast een kijkje nemen.

Zilveren opening Depot museum Boymans van Beuningen

Zilveren opening Depot museum Boymans van Beuningen Al in 2014 is 010Toegankelijk uitgenodigd bij architectenbureau MVRDV voor een oriënterend gesprek over de vraag hoe het gebouw zo toegankelijk mogelijk gemaakt kon worden voor iedereen. Op 25, 26 en 27 september >>

OV Knooppunt station Prins Alexander

Er is advies gegeven voor een tijdelijke gids/geleidelijn tussen verschillende openbaar vervoer functies, zoals trein, metro en bus bij station Prins Alexander tijdens de periode van herinrichting van de buitenruimte aldaar.

Terrasuitbreidingen i.v.m. 1,5m maatregel Corona

In het Hemelvaartweekend zijn een tiental ontwerpers van Stadsontwikkeling met 010Toegankelijk via mailoverleg bezig geweest met het beoordelen van vlekkenplannen voor terrasuitbreidingen op de grotere horeca locaties/pleinen. Er was haast geboden want het college van B & W moest dit >>

Samenwerking met Ongehinderd

Ongehinderd (website) heeft een app waarmee gebruikers landelijk kunnen zoeken hoe toegankelijk een locatie is. De beoordeling gebeurt door zogenaamde keurmeesters. Ook gebruikers van de app kunnen hun eigen ervaring delen als zij een locatie hebben bezocht. De keurmeesters hebben >>