Openbare toiletten

Begin 2017  heeft de gemeente Rotterdam 010Toegankelijk gevraagd om te adviseren over openbare toiletunits. Zij wilde de toiletten toegankelijk maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Met onze adviezen is de gemeente aan de slag gegaan. Inmiddels is op 21 >>