Oversteekplaats

Aanvullend op de Standaard Wegenbouw Details gelden de volgende richtlijnen. De afrit dient een vrije breedte van minimaal 100 cm te hebben en op drukke trajecten 200 cm. De oversteek ligt loodrecht tussen de trottoirbanden en is zo kort >>